Tikkaat

Nuohoustyön työturvallisuus kulminoituu pääasiassa tikkaisiin.
Huonokuntoiset tikkaat tai tikkaiden kiinnitykset aiheuttavat edelleen turhan paljon työtapaturmia.