Keskuslämmityskattilat

Kattilan tulipintojen säännöllinen puhdistus vähentää energian kulutusta ja vaikuttaa näin ollen suoraan hiilidioksidipäästöihin. Optimaalinen puhdistusväli tuo säästöä vähenevän kulutuksen kautta.

Pienkattiloiden ( omakotitalot ) puhdistusväliksi suositamme yhtä vuotta.
Suuremmissa kattiloissa ( kerrostalot, rivitalot ) suosituksemme on 1-2 kertaa vuodessa, kattilan tehosta riippuen

Omakotitalon kattilanpuhdistuksen voitte sopia suoraan oman alueen nuohoojan kanssa, joko vuosittaisen nuohouksen yhteydessä , tai erikseen sovittuna aikana.

Suuremmissa kohteissa suosittelemme kiinteää sopimusta, jossa kartoitamme
riittävän puhdistusvälin ja tämän jälkeen huolehdimme automaattisesti puhdistuksesta määrävälein.

Kiinteällä sopimuksella, tai vuosittaisen nuohoustyön yhteydessä suoritettavan
kattilanpuhdistuksen pystymme tarjoamaan hieman edullisemmin